Follow

Type at least 1 character to search

LDS Šv. Jono gatvės galerija (Šv. Jono g. 11, Vilnius);

Balandžio 12 d. – gegužės 6 d. LDS Šv. Jono gatvės galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius);

 

Q19  kvadrienalės naratyvai formavosi kaip daugiaprasmiai pasakojimai apie šiuolaikinį menininką, jo santykį su nūdienos pasauliu ir pačiu savimi. Praeities ir dabarties dimensijos iškyla  istorijos, mitų, krikščioniškųjų tiesų pasakojimais, amžininkų gyvenimų ar politinio gyvenimo realijomis. Nepaliaujamai kvestionuojamas požiūris į žmogų, kūnus, idėjas, atspindinčias skirtingus pasaulio suvokimo ir interpretavimo aspektus.

Q19 parodos atidaromos skirtingu laiku ir skirtingose galerijų erdvėse ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje. Tai kuria meninių raiškų tinklus su galimybėmis, akcentuojamomis idėjomis ir meniniais kūrybos  stiliais.

Q19 paroda tarsi  vėl atverčia albumą Memorabilia, kuris jau virto prisiminimu ir dabartinis bandymas  įrašyti  į atmintį  iš naujo telkia kontekstus ir  pasakojimus.

 

Užmarštis – Mitas – Tikrovė 

Šv. Jono gatvės galerijoje eksponuojamų kūrinių pasakojimo epicentre svarbiausius prasmių ekranus kuria dailininkai, o tai galima apibūdinti kaip daugiaprasmių idėjų koncentraciją, atspindinčią apie egzistencijos prasmę mąstantį žmogų, besiskleidžiantį neįprastomis kūrybinėmis trajektorijomis.

Paradoksalius istorinio–mitinio pasakojimo aspektus užčiuopia Pranas Grušys, Živilė Jasutytė, Jurgita Erminaitė-Šimkuvienė, juos lietuviškosiomis sakmių, mitų prasmėmis papildo Vytautas Žirgulis.  Legendinio fluxus menininko Jono Meko atminimo idėją tapybiškai globalizuoja Evaldas Grinius, o konceptualizuoja / fotografuoja / įkūnija  Arūnas Kulikauskas.

Kūno, figūros, veido mitologiją su užmaršties-atminties užuominomis  reflektuoja  Ramūnas  Grikevičius. Saviironiškai tapybos pradą renkasi Kristina Kurilionok, Audronės Andrulevičienės ir Arūno Daugėlos kūriniuose – ironiškai-siurrealistiškai atviras žvilgsnis į kūną.

Kultūrinių dimensijų ataudais grįsti paradoksalūs ir ironiški Laisvydės Šalčiūtės, Kazimiero Brazdžiūno, Simonos Bagdonaitės- Gulbinienės, Augusto Bidlausko, Jurgitos Erminaitės kūriniai, abstraktūs ir dekoratyvūs Žydrės Rydulytės, Eugenijaus Nalevaikos darbai.

Juos vienija skirtingų rūšių, žanrų, medžiagų, technikų įvairovė, peržengianti ribas ir plečianti  tikrovės-mito-užmaršties  rėmus.

 

Kuratorė Nijolė Nevčesauskienė

Parodos architektė: Ieva Glumac.

Dalyviai: Audronė Andrulevičienė, Kazimieras Brazdžiūnas, Simona Bagdonaitė- Gulbinienė, Augustas Bidlauskas, Arūnas Daugėla, Evaldas Grinius, Ramūnas  Grikevičius,  Pranas Griušys, Živilė Jasutytė, Arūnas Kulikauskas, Kristina Kurilionok, Laisvydė Šalčiūtė, Jurgita Erminaitė- Šimkuvienė,  Žydrė Ridulytė, Eugenijus Nalevaika, Vytautas Žirgulis.