Follow

Type at least 1 character to search

Akvilė Malukienė

AKVILĖ MALUKIENĖ

Baigė Vilniaus dailės akademiją, tapybą bakalaurą, šiuo metu tęsia studijas maigstratūroje, tapybos katedroje.

Kūryboje naudoja įvairias materijas, kaip nuo savęs nuplėštas kosmetines kaukes, smalą, sėklas, pakūlas, korius ir pan. Visa tai yra pėdsakai, artefaktai, kuriuos vadinu fosilijomis. Šios fosilijos veda mane link mitinio laiko, kuomet pasaulėkūra buvo kiekvieno žmogaus siekimybė. Man kūryba yra gyvoji fosilija pilna rituališkumo, pripildyta intuityvių pasirinkimų. Dėl to atmintis čia siejama su kolektyvinia pasąmone, su pasauliu susietumo jausmu. Išgyvenu dabartį tik tiek kiek esu kūrybiniame procese, tačiau vis labiau gręžiuosi į praeitį, kaip mitinį laiką, kuriame save suprantu kaip herojų, kuris kaip Protėjas turi nusidėti, atimti ugnį iš dievų ir perduoti ją žmonėms. Taigi kūrėją laikau nuodemingą vien savo kūrybiniu gestu, nes kaip viename intervių sakė žimus filosofas, iš nieko gali kurti tik Dievas, o žmogus yra pasmerktas destruktyviai kūrybai.