Follow

Type at least 1 character to search

Audronė Andrulevičienė

AUDRONĖ ANDRULEVIČIENĖ

Dailininkė meninio stiklo specialybę baigė 2008 metais Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete, kur ir apgynė magistro laipsnį.

Dar studijų metu dailininkė pradėjo kurti socialinės tematikos darbus, kur šilkografijos technika buvo vaizduojami socialiai pažeidžiamo sluoksnio atstovai: girtaujantys, degradavę žmonės, kuriuos menininkei teko sutikti kaimo bendruomenėse. Taigi pastaraisiais metais šios autorės plokštėse dažniausiai vyravo subtiliai perteikti paprasto (ar prarasto) žmogaus gyvenimo akimirkų vaizdiniai, gvildenta „paribio žmogaus“ tematika.

Blunkančių fotografijų, trapaus piešinio, šilkografijos, skulptūrinio stiklo, video intarpų, metalo ar medžio karkaso deriniai Audronės Andrulevičienės kūriniuose atspindėjo ypač šiuolaikiškus, postmodernistinius meno kūrinio sprendimus. Autorė propaguoja sudėtingą plastinį darbų sprendimą siekdama gilesnių kūrinio prasmių. Tolimesnei autorės kūrybai ir toliau išlieka aktualios asmeninio gyvenimo patirčių, savianalizės, žmogaus tapatybės paieškos klausimai, atsiskleidę ir jos nūdienos skulptūriniuose bei ready-made principu įgyvendintuose kūriniuose. Pavyzdžiui, darbe „Introspekcija“ regėjome išorinio ir vidinio žmogaus turinio sarkastišką palyginimą: žiūrovas šiame menininkės kūrinyje rentgeno nuotraukos stikle pagalba turėjo galimybę žvilgtelėti į savo vidų tarsi iš šalies.