Follow

Type at least 1 character to search

Petras Lincevičius

PETRAS LINCEVIČIUS

Mano kūrybą galima apibūdinti filotopijos ir genius loci sąvokomis. Pirmoji, apibrėždama konkretų mąstymą, įsišaknijusį konkrečioje vietoje – gimtojoje žemėje, suteikia galimybę pozicionuotu ir įvietintu mąstymu įsitraukti į universalių ir globalių kontekstų apmąstymą. Antroji – skirta konkrečių vietovių analizei, jų unikalumui ir vietos dvasiai. Kūryba man yra kalba, kuria galiu išreikšti fenomenologines konkrečių vietų bei daiktiškosios ir materialiosios kultūros analizės patirtis, kurios nukreiptos į lokalaus identiteto globalioje visuomenėje temos analizavimą.

Tapau remdamasis tiek natūra, tiek redukuota realybe. Tapau iš nuotraukų, kurias nusifotografuoju ar randu įvairiuose archyvuose. Mane žavi fotografijose užfiksuotas momentas. Tai tarsi laiko fosilija, sauganti informaciją apie praeitį. Tapydamas iš nuotraukų įsikūniju į archeologo, ieškančio artefaktų (tačiau nežinančio, ar tikrai kažką suras) vaidmenį. Taip fotografija šiuo, apibrėžtu laiko momentu, tampa atsargiai kasinėjama žeme. Tapydamas visus fotografijos apmąstymus, atvaizdus ir įspūdžius stengiuosi perteikti ant drobės, todėl labai atidžiai nagrinėju kiekvieną fotografijos – konkrečiu momentu užfiksuoto laiko – milimetrą. Užbaigtas paveikslas – šio tyrimo dokumentas.

Paveiksluose retai vaizduoju žmones. Tapau materialų pasaulį, fotografijose užfiksuotus, žmonių sukurtus objektus. Manau, jog žmogaus sukurti ar naudojami daiktai gali geriau jį apibūdinti, o jei objektas buvo naudojamas ilgą laiką, jis tampa šeimininko tęsiniu. Dažnai daiktai ar vietos išlieka ilgiau nei jų šeimininkai. Istorija – tai materialių dalykų kolekcija.

Tapybos proceso metu įvyksta identifikavimasis su vaizduojamuoju objektu. Šis vyksmas – „archeologinis radinys“, įvykstantis mintyse, ir padedantis pratęsti laikotarpio, vietos ar istorijos interpretacijas. Man šis procesas – esminis būdas suprasti dabartį.

Svarbiausiu aspektu tapybos procese išlieka spalva ir jų tarpusavio dermė. Tapybos darbuose siekiu išgauti spalvų spindesį arba kitaip tariant paveikslo plokštumoje sukurti oro virpėjimo iliuziją, kuri būtų nuoroda į tapybą iš natūros, nors tapau remdamasis fotografijomis.

Idėjos mano kuriamam menui kyla iš pastangų apibrėžti save mus supančioje multikultūrinėje aplinkoje. Ši aplinka, jos istorija ir kultūrinė atmintis yra pagrindiniai paieškos laukai, o tapyba – šios paieškos priemonė.

PETRAS LINCEVIČIUS (1990)
Gyvena Vilniuje, kuria Vilniuje ir Šilavote.

IŠSILAVINIMAS 2013 – 2015 Tapybos studijų magistras, Vilniaus dailės akademija, Vilnius, LT 2013 – 2014 Dailės pedagogo kvalifikacijos kursai, Vilniaus dailės akademija, Vilnius, LT 2009 – 2013 Tapybos studijų bakalauras, Vilniaus dailės akademija, Vilnius,
2005 – 2009 Rygiškių Jono gimnazija, Marijampolė, LT 2005 – 2008 Marijampolės dailės mokykla, Marijampolė, LT 2004 – 2005 Birštono dailės mokykla, Birštonas, LT 2000 – 2003 Prienų kultūros centro dailės užsiėmimai (vad. Dalia Blauensteiner), Prienai, LT 1997 – 2005 Šilavoto pagrindinė mokykla, Šilavotas, LT PERSONALINĖS PARODOS 2019 Jaukas minčių akims, VDA galerija „Akademija“, Vilnius, LT 2017 Kitoje upės pusėje, UMI projektinė erdvė „Galera“, Vilnius, LT 2016 Žemė, Vinco Mykolaičio – Putino memorialinis butas – muziejus, Vilnius, LT 2016 Prisijaukini mėlyną spalvą, galerija „Baroti“, Klaipėda, LT 2015 The Cabin for Time, galerija „Werkstattgalerie“, Berlynas, Vokietija 2015 Namukas laikui/Ryto nebus, interaktyvi meno galerija „VOX ART“, www.voxart.lt GRUPINĖS PARODOS IR PROJEKTAI 2019 Tarptautinė akvarelės bienalė, Kauno paveikslų galerija, Kaunas, LT; 2018 Prietemos, galerija „Menų tiltas“, Vilnius, LT Bundanti Lietuva. Jaunosios lietuvių menininkų kartos kūryba, Gardinas, Baltarusija; Kontr-argumetnas, galerija „Meno Parkas“, Kaunas, LT; 2017 VNO-NYC, galerija „Sla307 Art Space“, Niujorkas, JAV;
Pareiškimas, „Shch/šč“ galerija, Vilnius, LT Akreditacija, VDA galerija „Titanikas“, Vilnius, LT 2016 Lithuanian Art Month, galerija „ArtHub gallery“, Abu Dabis, JAE; Miesto įkvėpti, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, Niujorkas, JAV
2015 LAIKO VAIZDŲ GAUDYMAS. Trys scenarijai, galerija „Meno Parkas“, Kaunas, Parafrazės. In Memoriam, Kauno menininkų namai, Kaunas, LT Baigiamųjų magistro ir bakalauro darbų paroda Meno celės, Vilnius, LT Kartos (nesi)kartoja. Antrą kartą, galerija „Meno forma“, Kaunas, LT APDOVANOJIMAI, STIPENDIJOS, REZIDENCIJOS
2018 Lietuvos tarybos stipendija;
Nuo 2018 Regioninės kultūros tarybos narys (Kauno apskritis, Prienų raj.);
Nuo 2017 Lietuvos dailininkų sąjungos narys; 2016 Meno rezidencija, Art Hub, Abu Dabis, JAE; 2015 Geriausias jaunasis meno mugės ArtVilnius’15 menininkas, Vilnius, LT;

EDUKACINĖ VEIKLA, KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
Nuo 2018 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tapybos specialybės tapybos ir piešimo lektorius tapybos katedroje, Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas 2018 Vasaros praktika Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tapybos specialybės 2 ir 3 kursų studentams, Šilavoto Davatkyno muziejus, Šilavotas, LT 2017 Tapybos kūrybinės dirbtuvės Suvalkijos socialinės globos namų gyventojams, Šilavoto Davatkyno muziejus, Šilavotas, LT 2016 kūrybinės dirbtuvės III kurso tapybos studentams Nuo realybės iki abstrakcijos, Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas, Kaunas, LT 2016 Kūrybinės dirbtuvės Tapyba gamtoje 5 kl. Mokiniams, Progimnazija MAGIS, Vilnius, LT 2015 – 2016 Dailės mokytojo pareigos, progimnazija MAGIS, Vilnius, LT 2015 Edukaciniai tapybos užsiėmimai Šilavoto krašto mokiniams ir suaugusiems, Šilavoto Davatkyno muziejus, Šilavotas LT
KITA 2019 Tapybos kūrinys „Prosenelio maldaknygė“ panaudotas Gintaro Grajausko išverstai SABI Sabinos Brilo knygai „Tiras „Biblio“. 2016 Freska Neegzistuojanti erdvė, „Vytautas Mineral SPA“, Birštonas, LT Nuo 2007 metų dalyvauja, o nuo 2014 metų kuruoja Simpoziumus ir plenerus Šilavoto Davatkyno muziejuje SIMPOZIUMAI IR PLENERAI 2018 Pleneras Sąskambiai, Šilavoto Davatkyno muziejus, Šilavotas, LT 2016 Tarpdisciplininis simpoziumas Tapytojui Alfonsui Vilpišauskui atminti, Šilavoto Davatkyno muziejus, Šilavotas, LT 2015 Pleneras Parafrazės, Šilavoto Davatkyno muziejus, Šilavotas, LT 2007 – 2018 plenerai Šilavoto Davatkyno muziejuje, Prienų raj., LT